دوچرخه شارژی وجود دارند 6 محصولات

دوچرخه شارژی
این نوع دوچرخه ها کاملا شبیه دوچرخه های متداول و عموم بازار بوده
تنها تفاوت آن وجود موتور و سیستم الکتریکی محرک جهت استفاده از شیب های تند و میرهای طولانیست
به طور معمول آنها بین 4تا 5 ساعت شارژ می شوند و با این شارژ قادر به پیمایش مسافتی حدود 30 کیلوتر می باشند
البته هنگام رکاب زدن قابلیت شارژ را نیز دارا می باشند - سرعت این خودرو ها حدود 30 کیلومتر در ساعت می باشد